Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
Zomeractie: 50% korting op alle licenties. Profiteer van deze korting

Begrippenlijst

Onderstaande begrippenlijst verduidelijkt een aantal fiscale begrippen.

Gecertificeerde verzending

Digipoort: De veilige digitale communicatielijn met de overheid voor bedrijven. Het verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en overheden anderzijds. SBR rapportages gaan via digipoort.

PKIoverheid-certificaat: Om aangiftes te kunnen versturen via de digitale communicatielijn Digipoort, naar de Belastingdienst, heeft u in een aantal gevallen een PKIoverheid-certificaat nodig. Dit certificaat is eigenlijk een digitaal paspoort, waarmee u op een veilige manier online gegevens kunt uitwisselen. Dit PKIoverheid-certificaat is niet nodig als u gebruik maakt van een gecertificeerd aangifteprogramma.

Standaard Business Reporting (SBR): SBR is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig vast. Vanaf 2013 is SBR verplicht voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012. Ook hiervoor wordt het beveiligde digitale kanaal van de overheid gebruikt: Digipoort.

Service Bericht Aanslag: In de Serviceberichten Aanslag wordt informatie over de voorlopige en definitieve aanslag die u ontvangt aan intermediairs verstrekt.

eXtensible Business Reporting Language (XRBL): De techniek van SBR is XBRL. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL levert aan bepaalde informatie labels mee. Die labels zeggen iets over de betekenis van die informatie.

VIES: VIES staat voor VAT Information Exchange System. Dit is het Europese systeem voor de uitwisseling van btw-informatie. VIES wordt gebruikt voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en andere organisaties die in de Europese Unie zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de binnengrenzen heen.

Aangiftesoorten Webservice

Aanwijsposten: Het komt voor dat er op een bepaald moment een achterstand komt op het inleverschema. Op dat moment vraagt de belastingdienst aan de belastingconsulent om een lijst van BSN – / fiscale nummers op te geven van de aangiften, die voor de uiterste inleverdatum nog ingeleverd worden, zodat de achterstand wordt ingehaald. Dit noemen we de ‘Aanwijsposten’.

IB-winst: Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Of medegerechtigde in onderneming of geldverstrekker? Dan moet u de winst (IB_winst) uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden.

IB-nietwinst: Als werknemer, bent u verplicht om de aangifte inkomstenbelasting doen. U dient dan een reguliere, particuliere aangifte inkomstenbelasting in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst spreekt dan over IB_nietwinst.

OBSUP: OBSUP (Suppletie omzetbelasting) gebruikt u als u een aangifte wilt corrigeren. Dit kan de aangifte van dit jaar zijn of één van de aangiften van de afgelopen vijf jaar.

Probeer nú gratis uit

Wij bieden een breed assortiment fiscale software aan die als losse modules verkrijgbaar zijn. We werken met credits, zodat je uitsluitend betaalt voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Ervaar het gemak en start nu direct!

Gratis uitproberen zonder verplichtingen

Kunnen wij je helpen?

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

info@fiscaal-online.nl

Antwoord binnen 4 uur