Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
  •          9,0/10
  •   Scherp geprijsd
  •   Alles in één overzicht
  •   Erkend door de Belastingdienst
  •   Geen eHerkenning nodig

Deponeren jaarrekening

Informatie over deponeren jaarrekening

Deponeren jaarrekening houdt in dat je de jaarrekening van je onderneming binnen een bepaalde termijn moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deponering jaarrekening is in ieder geval verplicht voor de volgende rechtsvormen: besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) en coöperatie

Veilig en snel deponeren van jaarrekening bij KVK

Jaarrekeningen deponeren kan eenvoudig met Fiscaal-online.nl. Ondernemingen in de bedrijfsklasse micro en klein deponeren de jaarrekening veilig en snel bij de Kamer van Koophandel. Importeer cijfers, voeg opmerkingen toe en verstuur de jaarrekening direct naar de KVK.

Waarom deponeren van jaarrekening

Aan de hand van de deponering wordt de financiële situatie van de onderneming openbaar gemaakt. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld het berekenen van belastingen en het verstrekken van kredieten. Ben je te laat met het jaarrekening deponeren? Dan kun je een boete krijgen. Daarnaast kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de onderneming failliet gaat en je de jaarcijfers te laat of zelfs niet hebt gedeponeerd. Dit is dus geen klus die zomaar overgeslagen kan worden!

Kamer van Koophandel deponeren

Met het Kamer van Koophandel deponeren van de jaarrekening, worden de financiële gegevens van een onderneming kenbaar gemaakt. Daarmee wordt het financieel overzicht van de onderneming openbaar en inzichtelijk voor iedereen die daar interesse in heeft. Dit zorgt voor transparantie en verantwoording richting de maatschappij en eventuele stakeholders. Gelukkig hoef je niet zelf alles uit te zoeken en kun je gebruikmaken van de fiscale software van Fiscaal-online.nl. Hiermee kun je veilig en snel de Kamer van Koophandel deponering jaarrekening verzenden vanuit jouw account. Je krijgt direct een terugkoppeling van de KVK.

 

Tip: Heb je meer vragen over Kamer van Koophandel jaarrekening deponeren? Lees dan vooral de informatie in onze kennisbank.

Termijn deponeren jaarrekening

Het is wel duidelijk: het deponeren van de jaarrekening is belangrijk. Maar wat is nu eigenlijk de termijn waarbinnen dit moet? De deponering jaarrekening termijn valt tussen de 7 tot 12 maanden na afloop van het boekjaar. Maar let op: de termijn voor het deponeren van de jaarrekening wijzigt als de ondertekening van de jaarrekening meteen leidt tot vaststelling. In dat geval vervallen namelijk de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen. De jaarrekening moet dan binnen 10 maanden en 8 dagen gedeponeerd zijn bij de KVK.

Deponeren jaarrekening termijn:

  • Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening opgemaakt en voorgelegd zijn aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders kunnen hier maximaal 5 maanden uitstel voor verlenen. Uitstel verlenen kan alleen als er bijzondere omstandigheden zijn.
  • De aandeelhouders hebben dan twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.
  • Dus: zonder uitstel moet de jaarrekening 7 maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld zijn. Met uitstel is dit 12 maanden na afloop van het boekjaar.
  • Is de jaarrekening vastgesteld? Dan moet deze binnen 8 dagen gedeponeerd worden bij de KVK.
Schuine lijn

Deponeringsplicht

Het verplicht jaarlijks deponeren van de jaarrekening bij de KVK heet deponeringsplicht. Voor de volgende ondernemingen en rechtspersonen is het jaarrekening deponeren verplicht:

Besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, banken, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv) (waarbij alle beherende vennoten buitenlandse kapitaal vennoten zijn), formele buitenlandse vennootschap, verenigingen & stichtingen die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal 4,4 miljoen euro per jaar omzetten, buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland welke in hun eigen land ook een jaarrekening moeten deponeren, ondernemingen welke onder de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen vallen

Header afbeelding home
 
Schuine lijnen

Zelf deponeren jaarrekening

Wil je de kosten van een boekhouder of accountant besparen? Kies dan voor het zelf deponeren van de jaarrekening. Bij het zelf deponeren van de jaarrekening moet je wel letten op een aantal zaken. Zo moet je de jaarrekening opstellen volgens de juiste richtlijnen en deze deponeren in het juiste format, namelijk SBR (Standard Business Reporting).

Met SBR deponeren leg je de gegevens in je bedrijfsadministratie op een standaard manier vast. Dit zorgt voor meer efficiëntie en minder fouten bij het aanleveren van de jaarrekening. Bovendien is SBR deponering verplicht als je kiest voor zelf deponeren Kamer van Koophandel.

Persoonlijk advies

Het is belangrijk om op tijd te starten met de voorbereidingen voor SBR deponering, aangezien het een specifieke aanpak vereist. Fiscaal-online.nl heeft een SBR-koppeling waarmee je gemakkelijk zelf de jaarrekening deponeert. Wij zorgen ervoor dat je deponering soepel verloopt. Wil je persoonlijk advies over het gebruik van onze gebruiksvriendelijke software en hoe je zelf de jaarrekening deponeert, plan dan een belafspraak in.

Plan een belafspraak
 

Deponeren jaarrekening groot

De Kamer van Koophandel maakt onderscheid tussen vier bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot en groot. Bij middelgrote en grote bedrijven is het deponeren van de jaarrekening verplicht via SBR of XBRL. Daarnaast kun je deze jaarrekening ook via e-mail deponeren.

Maar wat staat er eigenlijk in een jaarrekening?

Elke rechtspersoon die verplicht een jaarrekening deponeert, moet sowieso een balans en een toelichting opnemen. Bij het deponeren jaarrekening groot moeten bedrijven daarnaast ook een winst- en verliesrekening opnemen. Een kleine rechtspersoon geeft in de toelichting aan hoeveel mensen er werkzaam zijn binnen het bedrijf en hoe de balans is opgesteld. Bij het deponeren door een grote onderneming moet er een uitgebreidere toelichting opgenomen worden. Zo wordt onder andere de beloning van de directieleden toegelicht.

Deponeren jaarrekening klein

Valt een onderneming in de micro- of kleine bedrijfsklasse? Ook dan is het jaarlijks deponeren van de jaarrekening verplicht. Dit proces wordt ook wel deponeren jaarrekening klein genoemd. Sinds boekjaar 2016 moeten micro en kleine ondernemingen hun jaarrekening deponeren via Standard Business Reporting (SBR). SBR is een methode om financiële berichten samen te stellen en aan te leveren. Met SBR leg je de gegevens in je bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast.

"Let op: Het is belangrijk om tijdig je deponeren jaarrekening kleine onderneming in te dienen om boetes te voorkomen. Als je niet tijdig je jaarrekening deponeert, riskeer je een bestuurlijke boete."

Micro deponeren of klein deponeren van de jaarrekening gaat eenvoudig met onze software. Je deponeert de verplichte jaarcijfers eenvoudig volgens de juiste richtlijnen. Gebruik je onze module Aangifte vennootschapsbelasting? Dan worden de cijfers zelfs automatisch overgenomen. Deponeren van de jaarrekening kan ook zonder uitgebreide jaarrekening software.

Deponeren jaarrekening stichting

Een stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal 4,4 miljoen euro per jaar omzet, heeft een deponeringsplicht. Het deponeren jaarrekening stichting gaat op dezelfde manier als het deponeren jaarrekening van alle andere rechtsvormen met deze plicht.

Als je een kleine onderneming hebt, dan hoef je alleen een balans en toelichting in te dienen. Dit moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Heb je een grote stichting, dan geldt er een uitgebreidere deponeringsplicht stichting. Zo moet je als grotere bedrijfsklasse bij deponering jaarrekening stichting ook een kasstroomoverzicht indienen.

 

Plan een belafspraak in

Voor het deponeren van de jaarrekening heb je niet altijd uitgebreide jaarrekening software nodig! Eenvoudig en snel deponeren van de jaarrekening doe je als stichting met Fiscaal-online.nl. Onze software is veilig, betrouwbaar en erkend. Meer weten? Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Plan een belafspraak
 

Veelgestelde vragen

 

Wat is de betekenis van deponeren?

Deponeren betekent het officieel indienen of registreren van documenten of informatie bij een bepaalde instantie of organisatie. In dit geval gaat het om het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

 

Wanneer moet ik de jaarrekening deponeren?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Over het algemeen moet binnen 7 tot 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK.

 

Moet een stichting jaarrekening deponeren?

Een stichting moet jaarlijks haar jaarrekening deponeren bij de KvK als zij in twee opeenvolgende boekjaren minimaal 4,4 miljoen euro per jaar omzet.

 

Hoe moet ik de jaarrekening deponeren bij de KvK?

De jaarrekening kan worden gedeponeerd bij de KvK via SBR (Standard Business Reporting) of via een softwarepakket dat is gekoppeld aan de KvK, zoals Fiscaal-Online.

 

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Reactie binnen 4 uur