Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
Zomeractie: 50% korting op alle licenties. Profiteer van deze korting
  •          9,0/10
  •   Scherp geprijsd
  •   Alles in één overzicht
  •   Erkend door de Belastingdienst
  •   Geen eHerkenning nodig

Vennootschapsbelasting

Informatie over vennootschapsbelasting

Een bv of nv moet in Nederland elk jaar vennootschapsbelasting (vpb) betalen. Alle informatie over vennootschapsbelasting vind je hier. Om aangifte te doen maken ondernemingen en belastingadviseurs meestal gebruik van aangiftesoftware voor vennootschapsbelasting. De intuïtieve software is voorzien van alle functionaliteiten om snel en efficiënt te werken.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting, ook wel vpb genoemd, is een belasting die in Nederland wordt geheven over de winst van bv's, nv's en bepaalde verenigingen en stichtingen. De belasting is dus van toepassing op winsten die worden gemaakt door bedrijven en niet op de inkomsten van particulieren.

De hoogte van de vennootschapsbelasting hangt af van de winst die de onderneming heeft gemaakt in het voorgaande jaar en het tarief dat op dat moment geldt. Als ondernemer ben je verplicht om aangifte te doen voor de vpb en de verschuldigde belasting te betalen. Dit moet gebeuren binnen een bepaalde termijn na afloop van het boekjaar.

"Let op: Het niet of te laat betalen van de vennootschapsbelasting kan leiden tot boetes en andere sancties."

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023

Voor de jaren 2017 tot en met 2023 kun je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen of wijzigen. Deze aanvraag of wijziging kun je via de vpb aangifte software van Fiscaal-online.nl doen. Als je de aangifte vennootschapsbelasting software van Fiscaal-online.nl gebruikt, hoef je niet in te loggen met eHerkenning. Je maakt dan gebruik van het overheidscertificaat van Fiscaal-online.nl.

Waarom vennootschapsbelasting betalen?

Als ondernemer in Nederland ben je verplicht om belasting te betalen over de winst die je maakt met je bedrijf. Voor bv's en nv's is dat de vennootschapsbelasting. Vpb is belangrijk omdat het een bron van inkomsten is voor de overheid, wat wordt gebruikt om overheidsuitgaven te financieren, zoals infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast dient het ook als een manier om bedrijven aan te moedigen om verantwoordelijk te zijn voor hun financiën en te investeren in hun bedrijf.

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid is er ook een financiële reden om vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van de vpb is momenteel lager dan het tarief van de inkomstenbelasting voor hogere inkomens. Door winst te maken met je bedrijf en daarover vennootschapsbelasting te betalen, kun je dus belastingvoordeel behalen ten opzichte van het betalen van inkomstenbelasting over een vergelijkbaar inkomen.

 

Persoonlijk advies

Heb je vragen of interesse in persoonlijk advies van een van onze specialisten? Mail dan met ons of vraag een telefonisch adviesgesprek aan.

Neem contact op
 

Wie moet vennootschapsbelasting betalen?

Heb je een bv of een nv, dan moet je vennootschapsbelasting betalen. Dit is in plaats van de inkomstenbelasting. Vpb is belasting over de winst van een bv of een nv. Ook moeten overheidsondernemingen en - in sommige gevallen - verenigingen en stichtingen aangifte vennootschapsbelasting doen.

Dit geldt zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn.

Hoeveel is de vennootschapsbelasting?

De hoogte van de vennootschapsbelasting hangt af van de winst die de onderneming heeft gemaakt in het voorgaande jaar. Op dit moment is het standaardtarief van de vennootschapsbelasting 15% voor winsten tot € 395.000,- en 25,8% voor winsten boven de € 395.000,-. Dit gaat dus over het jaar 2022.

Dit tarief is echter jaarlijks anders, dus het is belangrijk om de actuele tarieven voor vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst te controleren. Daarnaast zijn er ook nog speciale regelingen en aftrekposten waar je als onderneming mogelijk gebruik van kunt maken om de belastingaanslag te verlagen.

Hoe bereken je de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting wordt berekend over de winst die een onderneming heeft behaald in het voorgaande boekjaar. De berekening van de vpb gaat over het algemeen als volgt:

  • Bereken de fiscale winst van je onderneming. Dit is de winst die je behaald hebt in het voorgaande boekjaar, waarbij je rekening houdt met alle aftrekposten en vrijstellingen waar je als onderneming recht op hebt.
  • Bepaal de belastbare winst. Dit is de fiscale winst verminderd met eventuele verliezen uit voorgaande jaren die je nog kunt verrekenen.
  • Bereken de verschuldigde vennootschapsbelasting. Dit doe je door de belastbare winst te vermenigvuldigen met het tarief dat op dat moment geldt. Voor winsten boven de € 395.000,- is dit 25,8% (in 2022) en voor winsten tot € 395.000,- is dit 15% (in 2022).
  • Verminder de verschuldigde vennootschapsbelasting met eventuele verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren en met eventuele aftrekposten waar je als onderneming recht op hebt.
  • Bereken de te betalen of te ontvangen vennootschapsbelasting. Dit is de verschuldigde vennootschapsbelasting verminderd met de voorheffingen en eventuele verrekeningen van voorlopige aanslagen.

Het is belangrijk om te realiseren dat dit een algemene uitleg is en dat de berekening van de vpb voor elke onderneming anders kan zijn. Het is daarom raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om te bepalen wat de precieze berekening van de vennootschapsbelasting voor jouw onderneming zal zijn. De aangiftesoftware vpb van Fiscaal-online.nl berekent de vennootschapsbelasting voor je.

Hoeveel belasting betaal je over je winst?

Als ondernemer betaal je belasting over de winst die je hebt gemaakt. De hoogte van de belasting die je betaalt, hangt af van verschillende factoren, zoals de rechtsvorm van je onderneming en de hoogte van je winst.

Als je een bv of een nv hebt, betaal je vennootschapsbelasting over de winst die je maakt. Het tarief van de vennootschapsbelasting is momenteel in 2022 25,8% voor winsten boven de € 395.000,- en 15% voor winsten tot € 395.000,-. Dit betaal je dus in 2023.

Naast deze tarieven zijn er ook nog diverse aftrekposten en vrijstellingen waar je mogelijk als ondernemer gebruik van kunt maken. Het is daarom raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om te bepalen wat de precieze belastingheffing over jouw winst zal zijn.

Wat is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een fiscale constructie waarbij meerdere ondernemingen als één fiscale eenheid worden beschouwd voor de vpb. Hierdoor worden de winsten en verliezen van de ondernemingen samengevoegd en wordt de vennootschapsbelasting berekend op basis van het totaal van deze winsten en verliezen.

Schijven vennootschapsbelasting

Voor het jaar 2022 zijn de schijven voor de vennootschapsbelasting als volgt:

Schijf 1: over de eerste € 395.000,- van de belastbare winst betaal je 15% vennootschapsbelasting

Schijf 2: over het meerdere betaal je 25,8% vennootschapsbelasting

"Let op: deze schijven gelden alleen voor bv's en nv's. Andere rechtsvormen, zoals eenmanszaken of vof's, betalen inkomstenbelasting.

Elk jaar kunnen de schijven gewijzigd worden. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de tarieven en de schijfgrens vennootschapsbelasting van de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023.

Tarieven en schijfgrens per jaar

Jaar 2020 2021 2022 2023
Tarief laag 16,5% 15,0% 15,0% 19,0%
Tarief hoog 25,0% 25,0% 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000

Zijn er aftrekposten voor de vennootschapsbelasting?

Ja, er zijn aftrekposten en fiscale regelingen waar je gebruik van mag maken. Je mag verliezen verrekenen en bepaalde investeringen afschrijven. Je kunt gebruik maken van verschillende vormen van de investeringsaftrek, zoals de KIA, MIA en EIA.

Kun je uitstel krijgen voor de vennootschapsbelasting?

Kun je de vennootschapsbelasting niet op tijd betalen? Dan kun je uitstel van betaling aanvragen. Je kunt vier maanden kort uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de openstaande belastingschuld minder zijn dan € 20.000 en mag het niet gaan om een voorlopige aanslag vpb die in termijnen mag worden betaald.

Om uitstel van betaling vpb aan te vragen moet je bellen met de BelastingTelefoon, of een brief sturen naar de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat je verzoek vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag binnen is. Ook kun je een betalingsregeling aanvragen die maximaal 12 maanden duurt. Vraag dit aan via het formulier ‘Verzoek betalingsregeling van belasting voor ondernemingen’ die je kunt downloaden op de website van de Belastingdienst.

Welk vbp tarief bij verlengd boekjaar?

Bij een verlengd boekjaar is je boekjaar een deel van jaar 1 en het complete jaar 2 bij elkaar. Dit doe je als je bijvoorbeeld halverwege het jaar 2021 je onderneming bent begonnen en je wilt deze bij je boekjaar van 2022 trekken. Dit kan voordelen hebben voor je bedrijf. Je doet dan in jaar 2023 aangifte vennootschapsbelasting over jaar 2021 + jaar 2022.

Tarieven voor de vennootschapsbelasting

Algemeen tarief 2021
t/m € 245.000 15%
vanaf € 245.000 25%
Algemeen tarief 2022
t/m € 395.000 15%
vanaf € 395.000 25,8%

Vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting zijn beide belastingen die door de overheid worden geheven, maar ze zijn van toepassing op verschillende soorten inkomsten.

Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv) of in bepaalde situaties ook verenigingen en stichtingen. De tarieven voor vpb zijn vaak lager dan die van de inkomstenbelasting en worden berekend op basis van de winst van het bedrijf.

Inkomstenbelasting is daarentegen van toepassing op het inkomen van natuurlijke personen, zoals werknemers, zzp’ers en eenmanszaken. Het tarief van de inkomstenbelasting is afhankelijk van het inkomen en kan progressief zijn, wat betekent dat hogere inkomens in een hogere belastingschijf vallen en daardoor meer belasting betalen.

Schuine lijn

Belangrijk!

Het is dus belangrijk om de verschillen tussen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting goed te begrijpen en te kijken welke belastingvorm het meest voordelig is voor jouw situatie als ondernemer.

Raadpleeg een belastingadviseur

Het kan verstandig zijn om een belastingadviseur te raadplegen om te kijken welke belastingvorm het beste bij jouw onderneming past.

Header afbeelding home
 
Schuine lijnen

Veelgestelde vragen

 

Hoe moet ik de vennootschapsbelasting berekenen?

Je kunt de vennootschapsbelasting berekenen door het belastbare bedrag te vermenigvuldigen met het vennootschapsbelastingtarief. Het VPB tarief voor 2022 is:

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 395.000 15%
meer dan € 395.000 25,8%
 

Wat is de betekenis van vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming betaalt over de belastbare winst. Hierbij gaat het om bv’s, nv’s en sommige verenigingen en stichtingen.

 

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

Als je een bv of nv hebt, moet je vennootschapsbelasting betalen over de winst die je hebt gemaakt in een boekjaar. Ook stichtingen of verenigingen moeten soms vennootschapsbelasting betalen. Je moet de belasting uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar betalen.

 

Wat is de afkorting van vennootschapsbelasting?

De afkorting van vennootschapsbelasting is "VPB".

 

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een belasting die in Nederland wordt geheven over de winst van bv's en nv's en andere rechtsvormen. Dit houdt in dat bedrijven een percentage van hun winst moeten afdragen aan de Belastingdienst. Het tarief van de vennootschapsbelasting varieert afhankelijk van de hoogte van de winst.

 

Hoeveel procent vennootschapsbelasting moet ik betalen?

Het tarief van de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de hoogte van de winst. Het VPB tarief voor 2022 is:

Belastbaar bedrag Tarief
t/m € 395.000 15%
meer dan € 395.000 25,8%
 

Waar betaal je vennootschapsbelasting over?

Ben je eigenaar van een bv of nv? Dan betaal je vennootschapsbelasting over de winst die je maakt met je onderneming. Ook stichtingen of verenigingen moeten soms vennootschapsbelasting betalen. De belasting wordt berekend over de belastbare winst en het tarief kan jaarlijks wijzigen.

 

Is vennootschapsbelasting een kostenpost?

Vennootschapsbelasting is geen kostenpost. Het is de belasting die een onderneming betaalt over de belastbare winst. Het is dus een uitgave die voortvloeit uit het genereren van winst en heeft daarmee invloed op de nettowinst van een onderneming.

 

Waar wordt vennootschapsbelasting over berekend?

Vennootschapsbelasting wordt berekend over de belastbare winst van een vennootschap (zoals een bv of nv). Dit is de winst na aftrek van bepaalde kosten en fiscale aftrekposten

 

Waarom betaal ik vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een belasting die de overheid heft op de winst van ondernemingen en wordt gezien als een bijdrage aan de maatschappij. De opbrengst van de vennootschapsbelasting wordt door de overheid gebruikt om publieke voorzieningen te financieren, zoals infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

 

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming betaalt over de belastbare winst. Als je een bv of nv hebt, moet je vennootschapsbelasting betalen over de winst die je hebt gemaakt in een boekjaar. Ook stichtingen of verenigingen moeten soms vennootschapsbelasting betalen.

 

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Reactie binnen 4 uur