Gratis uitproberen
zonder verplichtingen

Handleiding PKIoverheid-certificaat aanvragen

Fiscaal-online.nl heeft een samenwerking met KPN voor de PKIoverheid-certificaten. KPN B.V. is geregistreerd als Trusted Service Provider voor het leveren van identificatie-, en vertrouwensdiensten in het kader van de Europese Verordening eIDAS. In dit stappenplan helpen wij u met de aanvraag van uw PKIoverheid-certificaat.

Let op: Vraag uw certificaat aan via deze handleiding en krijg 50,- korting op de aanschaf van een certificaat.

Om de uitstelregeling te gebruiken heeft u een account nodig. Heeft nu nog geen account?

Gratis uitproberen
zonder verplichtingen

Stap 1: Registreer uzelf als abonnee bij KPN

Bent u al abonnee bij KPN? Sla deze stap dan over. De verwerking van de abonneeaanvraag duurt meestal 1 werkdag.

Om een servercertificaat aan te vragen moet u abonnee zijn bij KPN. Dit is noodzakelijk om uw PKIoverheid-certificaat aan te vragen en geheel gratis. U ontvangt in dit proces een e-mail van KPN met een knop om de aanvraag te starten.
Werkt de knop in de e-mail niet goed? Kopieer dan de link van de knop en plak deze in uw browser.

Bij deze aanvraag geeft u een ‘bevoegd vertegenwoordiger’ op. Dat is degene die bevoegd is om uit naam van uw organisatie te handelen. Let op: KPN controleert de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger bij de KvK. Zorg er dus voor dat de KvK-gegevens kloppen met de gegevens op de aanvraag.

De registratie verloopt als volgt:

Bekijk hier de uitgebreide toelichting en invulinstructie (met screenshots) van KPN.

Registreren als abonnee

Stap 2: Genereer een CSR (Certificate Signing Request)

Heeft u al een CSR? Sla deze stap dan over. De aanvraag van een CSR met een Mac verloopt anders. Volg voor Mac deze handleiding.

Om een Servercertificaat aan te vragen (zoals het PKIoverheid-certificaat!) heeft u een CSR nodig. CSR staat voor Certificate Signing Request en is een elektronische verzoek om een certificaat te ondertekenen.

KPN heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u een CSR aanmaakt: de aanvraagassistent. Dit hulpmiddel installeert u op uw computer. Na het downloaden van het bestand opent u het programma. Op het tabblad “Nieuwe aanvraag” kunt u een nieuwe aanvraag doen voor uw organisatie. Deze nieuwe aanvraagt genereert een code voor u. Deze code heeft u later nodig bij de aanvraag.

Bent u de CSR-code kwijt of vergeten? Geen zorgen, onder het tabblad “Lopende Aanvragen” ziet u altijd uw lopende aanvragen. Hier kunt uw CSR-code kopiëren. Deze code ziet er ongeveer zo uit:

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–
MIICkTCCAXkCAQAwGTEXMBUGA1UECgwORmlzY2FhbCBvbmxpbmUwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCZLc5SUy+jtV1tv6rd4D9N/YeD09AgMBAAGgMzAx
BgkqhkiG9w0BCQ4xJDAiMCAGA1UdJQEAnatRhGSzw9gYWSXSoGpXl2hxrCOe+
6xdCTaQwkJiNf0s59GuszuKOv8oQjB4qWaVulExzmW3f1CYyEckVewkUPhCPZ4J5
ot14KN5sxtTS/V68GRG68GRG6Wk4skZXCcoWBqnz2CPJfxz0HPo3gEemrKgpFWvnJyFVM
Oq7hcFXKt1scBQoIi2Nr83kjn1yKPvp9clqf2hvPl240v5lQSg==
—–END CERTIFICATE REQUEST—–

Download de aanvraagassistent

(Downloadlink staat onder aan de KPN-pagina)

LET OP: Ga zelf door naar Stap 3 om uw PKIoverheid-certificaat aan te vragen. U bent op dit punt slechts abonnee bij KPN. De aanvraag voor het certificaat is nog niet gedaan en komt pas in Stap 3: Start de aanvraag van het PKIoverheid-certificaat.

Stap 3: Start de aanvraag van het PKIOverheid-servercertificaat

U moet eerst KPN abonnee zijn voor u deze stap kunt starten. Zonder abonneenummer kunt u niet verder. Houd uw CSR uit stap 2 bij de hand.

Nu is het tijd om de aanvraag van het PKIoverheid-certificaat te starten.

Pkioverheid Digipoort Private Servercertificaat (549,-)

Het Digipoort Private servercertificaat wordt kunt u bij Fiscaal-online.nl en andere software gebruiken voor de communicatie met de Belastingdienst via Digipoort. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Private servercertificaat aanvragen

Controleer of u aan alle voorwaarden op de checklist aanvraag PKIoverheid servercertificaataanvraag voldoet. Als u op de volgende stap klikt krijgt u een e-mail met een link om de aanvraag te doorlopen.
Werkt de knop in de e-mail niet goed? Kopieer dan de link van de knop en plak deze in uw browser.

De aanvraag verloopt als volgt:
Vul alle vereiste gegevens in via het web-formulier en houd rekening met het volgende:

Vervolgens kunt u de ingevulde aanvraag als PDF-bestand downloaden. Deze aanvraag moet nog ondertekend worden. Dit kan digitaal, of door de aanvraag uit te printen en op te sturen.

Digitaal:
Als u beschikt over een rechtsgeldige elektronische handtekening kunt u de aanvraag elektronische ondertekenen en per mail indienen. Hier ontvangt u een e-mail van KPN over.

Per post:
Download het PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens. Print het PDF-bestand en onderteken dit (of laat dit ondertekenen door het contactpersoon op de aanvraag). Stuur vervolgens het formulier naar onderstaand adres.

KPN B.V.
Ter attentie van PKIoverheid-Validatie
Postbus 9105
7300HN APELDOORN

Stap 4: Identificatie door KPN en ontvangst certificaat

KPN werkt met partners door het hele land om de persoonlijk identificatie uit te voeren. U kunt deze afspraak zelf plannen op een door u gewenst tijdstip en locatie. KPN neemt hierover contact met u op. Deze identificatie is bij de prijs inbegrepen en u bent vrij om een locatie te kiezen (uitgezonderd van de Waddeneilanden).

Zodra de identificatie voltooid is ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail van KPN met het certificaat. Dit bestand heeft een .PEM-extensie en kan gebruikt worden in de KPN Aanvraagassistent uit Stap 2. U gaat als volgt te werk:

  1. Open de KPN Certificaataanvraagassistent. Deze vindt u vaak terug op uw bureaublad.
  2. Ga naar het tabblad ‘Lopende aanvragen’.
  3. Klik naast uw aanvraag, bij actie, op ‘Aanvraag afronden’.
  4. Open het door KPN ontvangen .PEM bestand.
  5. Doorloop de aangegeven stappen: Backup maken en kies een wachtwoord. (Onthoud dit wachtwoord goed)
  6. Sla het nieuwe bestand (.PFX) op en gebruik deze bij de volgende stap.

Heeft u een Mac? Bekijk dan hier de handleiding voor Mac.

Stap 5: Upload uw certificaat bij Fiscaal-online.nl

Na de identificatie is uw PKIoverheid-certificaat actief. Om deze te gebruiken voor onze aangiftes en de uitstelregeling moet u deze uploaden onder ‘Uw account’.
Klik op ‘Certificaten beheren’ en vervolgens op ‘Certificaat toevoegen’. Selecteer uw certificaat en voer uw wachtwoord in. Als u het certificaat toevoegt verstuurt u vanaf nu alle aangiften en uitstelverzoeken via uw eigen PKIoverheid-certificaat. Nog geen account?

Maak hier een gratis account aan!

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Antwoord binnen 4 uur