Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
Zomeractie: 50% korting op alle licenties. Profiteer van deze korting

CSR aanmaken op een Mac

Op uw Mac is standaard het programma OpenSSL geïnstalleerd. Dit programma heeft u nodig om uw CSR aan te vragen. Heeft u onvoldoende kennis van uw systeem raden wij u aan uw systeembeheerder om hulp te vragen.

CSR aanmaken:

Het aanmaken van uw CSR wordt gedaan in de Terminal.

1. Start de Terminal op: druk op cmd + spatie om de zoek functie te openen. Zoek op “Terminal’ en druk op Enter. De terminal wordt nu geopend.

2. Om uw CSR straks op te slaan moet u een nieuwe map aanmaken. Dat dat u in de terminal. Voer de volgende commando’s uit om deze map aan te maken, en hier vervolgens naartoe te navigeren:

U ziet nu het volgende scherm:

3. In de map die u in bovenstaande stap heeft aangemaakt, gaat u nu de CSR aanmaken. Dit CSR slaat een aantal gegevens op. Deze dient u eerst aan te passen. Het commando is als volgt

Belangrijk: U moet de tekst “domeinnaam” vervangen voor uw eigen domeinnaam:
Vul hier uw domeinnaam in (zonder http://www). Heeft u geen eigen domeinnaam? Gebruik dan het volgende: Vul het volgende domein in met uw eigen KVK-nummer: kvk.sbrdomein.nl (Voorbeeld: kvk12345678.sbrdomein.nl)

4. Indien alles correct is ingevuld, krijgt u nu de volgende response te zien:”

5. Uw CSR is aangemaakt. Om deze te kunnen vinden, kunt uw deze commando’s uitvoeren:

De map waar de CSR en Private Key opgeslagen zijn opent nu. Bewaar deze goed.

6. Om uw CSR te openen gebruikt u het volgende commando in uw terminal:

U ziet een tekstblok dat er ongeveer zo uitziet:

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–
MIICkTCCAXkCAQAwGTEXMBUGA1UECgwORmlzY2FhbCBvbmxpbmUwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCZLc5SUy+jtV1tv6rd4D9N/YeD09AgMBAAGgMzAx
BgkqhkiG9w0BCQ4xJDAiMCAGA1UdJQEAnatRhGSzw9gYWSXSoGpXl2hxrCOe+
6xdCTaQwkJiNf0s59GuszuKOv8oQjB4qWaVulExzmW3f1CYyEckVewkUPhCPZ4J5
ot14KN5sxtTS/V68GRG68GRG6Wk4skZXCcoWBqnz2CPJfxz0HPo3gEemrKgpFWvnJyFVM
Oq7hcFXKt1scBQoIi2Nr83kjn1yKPvp9clqf2hvPl240v5lQSg==
—–END CERTIFICATE REQUEST—–

7. De tekst die u te zien krijgt dient u te plakken in uw aanvraag bij Stap 3.

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Antwoord binnen 4 uur