Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
  •          9,0/10
  •   Scherp geprijsd
  •   Alles in één overzicht
  •   Eenvoudig importeren
  •   Geen eHerkenning nodig

De belangrijkste informatie rondom Prinsjesdag 2023

Wat is Prinsjesdag?

Prinsjesdag is een belangrijke jaarlijkse traditie waarbij het kabinet de plannen en begroting voor het komende jaar presenteert aan het parlement en de bevolking. Deze gebeurtenis vindt altijd plaats op de derde dinsdag van september.

De troonrede

Tijdens Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken door Koning Willem-Alexander. In deze toespraak wordt onder andere informatie gedeeld over belastingen, overheidsuitgaven en andere financiële zaken.

De troonrede bevat twee elementen:

  • Overzicht van gebeurtenissen die zich in de afgelopen periode in Nederland en de rest van de wereld hebben voorgedaan
  • Aankondigingen van plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur

De Prinsjesdagstukken

De documenten en stukken die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd worden, zijn de Prinsjesdagstukken. Deze documenten bevatten onder andere gedetailleerde financiële plannen, beleidsmaatregelen en belastingvoorstellen. De belangrijkste Prinsjesdagstukken zijn: de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan.

Op deze pagina delen wij een selectie van de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2024. Voor de volledige inhoud download je de White paper onderaan de pagina.

Ingangsdatum

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2024 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Tarieven inkomstenbelasting

Tarief inkomstenbelasting 2024 niet-AOW-er

Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Box 1 tarief Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2024 (%)
Schijf laag tarief - € 75.624 36.97 %
Schijf hoog tarief € 75.624 - 49.50%
 
Box 1 tarief Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2023 (%)
Schijf laag tarief - € 73.032 36.93 %
Schijf hoog tarief € 73.032 - 49.50%

Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, is een andere tariefstructuur van toepassing.

Tarief inkomstenbelasting 2024 AOW-ers

Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en zijn geboren na 1946, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken.

Box 1 tarief Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2024 (%)
Tarief schijf 1 - € 38.139 * 19.07 %
Tarief schijf 2 € 38.139 € 75.624 36.97 %
Tarief schijf 3 € 75.624 - 49,50 %

* Geboren voor 1946: schijf 1 tot € 40.077

Box 1 tarief Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2023 (%)
Tarief schijf 1 - € 37.150 * 19.03 %
Tarief schijf 2 € 37.150 € 73.032 36.93 %
Tarief schijf 3 € 73.032 - 49,50 %

* Geboren voor 1946: schijf 1 tot € 38.703

Verhogen accijnzen

De accijnstarieven voor alcoholhoudende producten gaan met 16,2% omhoog.

De tabaksaccijns op sigaretten en op rooktabak gaat per 1 april 2024 omhoog. Door de verhoging gaat een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 naar verwachting € 10,70 kosten. Een pakje shag van 50 gram gaat naar verwachting € 24,14 kosten.

Het gebruik van diesel vervangende stookolie wordt ontmoedigd door het fiscale voordeel weg te nemen. Het accijnstarief wordt gelijkgesteld aan dat van diesel. Concreet betekent dit een verhoging van het accijnstarief van € 41,31 naar € 595,57 per 1.000 liter stookolie per 1 januari 2024.

Verlagen MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst. Als de onderneming verlies lijdt, verkleint de MKB-winstvrijstelling het fiscale verlies. Het kabinet wil het percentage van de MKB-winstvrijstelling verlagen van 14% naar 12,7%.

Tip: Maak optimaal gebruik van het huidige tarief van 14%. Haal waar mogelijk winsten naar voren, laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen.

Zelfstandigenaftrek daalt verder

In 2024 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 5.030 naar € 3.750 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 2.515 naar € 1.875.

Afschrijvingsbeperking gebouwen inkomstenbelasting

Afschrijving op een gebouw is alleen mogelijk als de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde van het gebouw. In de inkomstenbelasting gaat nu ook de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gelden. Vanaf 1 januari 2024 geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt een afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde. Het onderscheid tussen gebouwen in eigen gebruik en gebouwen ter belegging is niet langer relevant voor hoogte van de toegestane afschrijving. Ook vervalt het onderscheid bij afschrijving van gebouwen tussen vpb- en IB-ondernemers (en resultaatgenieters).

Let op: Dit beperkt de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen in eigen gebruik in de IB aanzienlijk.

Disclaimer

Deze content is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kan Fiscaal-online.nl op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

 

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Reactie binnen 4 uur