Gratis uitproberen »

Wat is inkomstenbelasting?

U bent hier:

Wat is inkomstenbelasting? Iedereen die in Nederland woont en inkomen geniet betaalt belasting over het inkomen. Dat is inkomstenbelasting. Het bedrag dat vervolgens betaalt wordt hangt af van het inkomen en het vermogen. Deze inkomensbelasting bestaat uit een drietal boxen. Ieder met een eigen belastingtarief.

Box 1

In box 1 worden het inkomen uit werk en woning belast. Het belastbaar inkomen berekent men door alle inkomens bij elkaar op te tellen. De aftrekposten worden van dit totaal afgehaald. De volgende inkomstenbronnen neemt de Belastingdienst mee in box 1:

  • Loon uit dienstverband;
  • Winst uit onderneming;
  • Inkomen uit overige werkzaamheden, bijvoorbeeld freelance opdrachten;
  • Sociale uitkeringen en pensioen;
  • Inkomen uit lijfrente producten;
  • Inkomen uit een transitievergoeding;
  • Ontvangen alimentatie;
  • Eigenwoningforfait

Na het vaststellen van het belastbaar inkomen wordt de te betalen belasting bepaald. Dit gebeurt door middel van een progressieve tariefstructuur.

Box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van aanmerkelijk belang als een belastingplichtige tenminste 5% van het aandeelkapitaal bezit. Dit geldt alleen voor aandeel in een nv, bv of een coöperatie. Bij de 5%-eis wordt er ook rekening gehouden met indirecte belangen en het belang van de partner.

Box 2 kent twee soorten voordelen. Deze voordelen komen uit dividend en uit vervreemding. Die vervreemdingsvoordelen ontstaat uit bijvoorbeeld de verkoop van aandelen. De kosten die te maken hebben met deze inkomsten zijn vaak aftrekbaar. Alle voordelen uit box 2 worden belast tegen een vast belastingtarief.

Box 3

In box 3 wordt het vermogen uit sparen en beleggen belast. Hierbij houdt de Belastingdienst rekening met een heffingsvrij vermogen. Tot het vermogen behoort de waarde van spaargeld, beleggingen en bijvoorbeeld een tweede huis. Zijn er schulden? Dan worden deze voor de belasting in box 3 van het vermogen afgetrokken. Hierdoor wordt het belastbaar inkomen lager. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de schulden hoger zijn dan de schuldendrempel.

 

Zelf een aangifte inkomstenbelasting uitproberen?

Start nu een gratis proefaccount »