Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
Zomeractie: 50% korting op alle licenties. Profiteer van deze korting

Belangrijkste belastingwijzigingen 2020

Wat zijn de belastingwijzigingen 2020? Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. In dit document van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020.

Een groot deel van de maatregelen uit het Belastingplan 2020 gaat in per 1 januari 2020. In dit artikel worden aan aantal van de belangrijkste wijzigingen voor belastingconsulenten opgenoemd, die onder andere van pas komen bij het indienen van een aangifte inkomstenbelasting. Alle software van Fiscaal-online.nl zal tijdig klaar zijn voor de veranderingen.

Twee belastingschijven

Vanaf 2020 betalen belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 over hun inkomen 37,35% belasting. Mensen met hogere inkomens betalen dan 49,50%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd wanneer het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning worden vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% afgetrokken. Dit is een verlaging van 3 procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan € 68.507. Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%.

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met € 60.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek daarom verlaagd van € 7280 naar € 7030. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Op de website van de Rijksoverheid zijn alle wijzigingen voor 2020 beschikbaar. In dit document vindt u ook alle bijbehorende cijfers en percentages.

Probeer nú gratis uit

Wij bieden een breed assortiment fiscale software aan die als losse modules verkrijgbaar zijn. We werken met credits, zodat je uitsluitend betaalt voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Ervaar het gemak en start nu direct!

Gratis uitproberen
zonder verplichtingen

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 280

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  info@fiscaal-online.nl

Reactie binnen 4 uur