Gratis uitproberen
zonder verplichtingen
Zomeractie: 50% korting op alle licenties. Profiteer van deze korting

Eindejaarstips 2023

Eindejaarstips 2023

Het einde van 2023 nadert. Om ervoor te zorgen dat jij goed voorbereid het nieuwe jaar in gaat, delen wij een aantal handige eindejaarstips. Zo kun jij optimaal gebruikmaken van bestaande en nieuwe fiscale voordelen.

Op deze pagina delen wij een selectie aan eindejaarstips. Voor een uitgebreid overzicht download je het whitepaper onderaan de pagina.

Laat heffingskortingen niet verloren gaan

Iedere Nederlander heeft recht op heffingskortingen. Als je weinig of geen belasting betaalt, loop je het risico dat de heffingskortingen onbenut blijven. Niet benutte heffingskortingen kun je tegenwoordig alleen nog laten uitbetalen als de minstverdienende partner voor 1 januari 1963 is geboren.

Inkomen box 3 en box 2 toerekenen

Beschik je samen met je partner over belastbaar vermogen (box 3)? Door in de aangifte het vermogen geheel of gedeeltelijk aan de partner zonder (of met weinig) eigen inkomsten toe te rekenen, kun je het verlies aan heffingskortingen (deels) voorkomen.

Deze slimmigheid kun je ook in box 2 toepassen. Heb je een bv, dan kun je besluiten tot een dividenduitkering. In de aangifte kun je een deel van dat dividend aan de partner zonder (of met weinig) eigen inkomsten toerekenen.

Resultaat

Het toegerekende vermogen en/of dividend wordt nu bij de partner belast. Zo kan deze de heffingskortingen toch nog (geheel of deels) benutten.

Speel slim in op jouw verwachte winst

Nu het einde van het jaar nadert, heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Als je in de inkomstenbelasting net in het hoogste tarief komt, dan kan het aantrekkelijk zijn om je winst te verlagen. Dat kan door bijvoorbeeld kosten of een geplande investering naar voren te halen. Je kunt in 2023 ook gebruik maken van de eenmalige regeling willekeurige afschrijving.

Andersom kan het soms ook lonen om je winst juist te verhogen, bijvoorbeeld als je dit jaar naar verwachting in een lager tarief valt ten opzichte van volgend jaar. Hierbij speelt ook een rol dat de mkb-winstvrijstelling volgend jaar wordt verlaagd.

Tip: Wijkt je winst af van de verwachtingen? Vraag op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Zo voorkom je hoge belastingrente.

Is jouw loon nog wel gebruikelijk in 2023?

Het gebruikelijk loon is het salaris dat je als dga minimaal moet verdienen voor je werkzaamheden binnen de bv. In 2023 moet je het loon ten minste vaststellen op het hoogste bedrag van één van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  • het loon van de meestverdienende werknemer in je BV; of
  • € 51.000 (€ 48.000 in 2022)

Doelmatigheidsmarge afgeschaft

Tot en met 2022 hanteerde de Belastingdienst nog een doelmatigheidsmarge. Dit betekende dat het loon tot 25% lager kon worden vastgesteld dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze doelmatigheidsmarge is in 2023 afgeschaft, waardoor het in aanmerking te nemen loon in 2023 mogelijk hoger uitvalt. Wellicht kun je dit om andere redenen nog verlagen. Bijvoorbeeld vanwege verliezen of een negatief vermogen in de bv.

Kerstdiner of nieuwjaarsfeest op de werkplek

Wanneer je een plek zoekt om een personeelsfeest te houden, denk je daarbij meestal niet direct aan je eigen kantoor. Je kunt daarmee echter wel veel belasting besparen. Verstrekkingen op de 'werkplek' zijn immers belastingvrij.

Werkplek

Een werkplek kan elke plaats zijn waar de werkgever volgens de Arbowet verantwoordelijk voor is. Door hier het feest te houden, hoeven je werknemers geen belasting te betalen. Ook niet als je een bekende zanger of DJ laat komen.

Maaltijden

Maaltijden op de werkplek zijn wel belast. Fiscaal mag je hier echter uitgaan van een vast bedrag van € 3,55 (2023) per werknemer. Dat bedrag is niet afhankelijk van de werkelijke kosten. Je mag daarvoor ook een diner van meerdere gangen door een beroemde chef-kok laten serveren.

Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte

Voor auto's van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet je in de laatste btw-aangifte van het jaar de btw over het privégebruik aangeven.

Voor het btw-privégebruik moet je uitgaan van de verhouding tussen de zakelijke en privékilometers, afgezet tegen de vooraftrek.

Als deze gegevens niet blijken uit je administratie, mag je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% (of 1,5%) van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Het lage forfait van 1,5% geldt als je de auto van de zaak meer dan vier kalenderjaren (ná het jaar van ingebruikneming) in de onderneming hebt gebruikt of als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek kon brengen.

Let op: Voor de btw geldt woon-werkverkeer als privé.

Tip: De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost en dus aftrekbaar van de winst.

Disclaimer

Deze content is met uiterste zorg samengesteld, desondanks kan Fiscaal-online.nl op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

 

Kunnen wij je helpen?

 

088 - 6500 282

Ma t/m vr van 09:00 - 17:00 uur

  sales@fiscaal-online.nl

Reactie binnen 1 werkdag